Do Ciebie Matko szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.

W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas!


Artykuł autorstwa o. Sylwestra Cabały CSsR, który ukazał się 19.10.2013 na stronie redemptor.pl z okazji ustanowienia sanktuarium w naszym kościele.


Nowe sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu

W sobotę 19 października 2013 zostało ustanowione sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu. Uroczystej Mszy św. z licznym udziałem kapłanów diecezji elbląskiej, kapłanów zakonnych i redemptorystów przewodniczył ks. biskup ordynariusz Jan Styrna. Świątynia wypełniona była po brzegi wiernymi z różnych parafii Elbląga oraz przybyłymi z innych miejscowości.

Kazanie podczas sobotniej uroczystości wygłosił prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok dziękując zebranym za wrażliwość ich wiary i ufne modlitwy, które przyczyniły się do utworzenia nowego sanktuarium.

To sanktuarium, choć wybrane przez Boga, bez waszej wiary by tu nie powstało. Potrzeba Pana Boga, ale potrzeba też wiary człowieka. Potrzeba, by posadzka w tym świętym miejscu wytarta była waszymi kolanami, a mury ogrzane waszą modlitwą, i tym przekonaniem, że chcecie, by to miejsce nazwane było sanktuarium

powiedział o. Janusz Sok. Podkreślił też znaczenie modlitwy w życiu człowieka, zauważając, że jest ona zwyczajnym codziennym rozmawianiem z Panem Bogiem.

Dekret ustanowienia nowego sanktuarium przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu wydał 1 stycznia br. ks. bp Jan Styrna. Odpowiedział tym samym na prośbę prowincjała redemptorystów z 27 listopada 2012 r., w której przedstawił on pasterzowi diecezji pragnienie wyrażone przez miejscową wspólnotę redemptorystów i wiernych przybywających do kościoła Matki Bożej Królowej Polski.

Posługę duszpasterską w tej parafii pełnią redemptoryści, którzy przybyli do Elbląga w 1957 roku wraz z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Są oni świadkami żywego kultu maryjnego związanego z tą ikoną, który przejawia się m.in. poprzez nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Pierwszą Nowennę przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu przeprowadził o. Stanisław Szczurek 8 września 1957 roku. Od tego czasu jest ona odprawiana w każdy wtorek i cieszy się licznym udziałem wiernych. Kult maryjny najpierw w kościele rektoralnym, a od 1975 r. parafialnym, rozwijał się z roku na rok. W pewnym okresie odprawiano nawet dwie Nowenny. Na nabożeństwa przychodzili nie tylko parafianie, ale również wierni nawet z najdalszych dzielnic Elbląga i okolic.

Podczas Nowenny głoszone są specjalne kazania, a wierni składają pisemne podziękowania i prośby, którą są przedstawiane Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Nabożeństwo nowennowe jest dla wielu ludzi szkołą ufnej modlitwy i narzędziem formacji chrześcijańskiej.

Wierni okazują miłość do Matki Najświętszej biorąc także liczny udział we Mszy Świętej we wspomnienia, święta czy uroczystości maryjne. Wyrazem kultu maryjnego jest również uroczyste przeżywanie święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27 czerwca oraz nabożeństw majowych i październikowych, nabożeństw pierwszej soboty i nowenny przed uroczystościami Matki Bożej.

Ks. bp Jan Styrna dziękując Bogu za dar nowego sanktuarium wyraził nadzieję, że będzie ono miejscem ufnej modlitwy i wzrastania w wierze, nadziei i miłości. Podziękował też ojcom i braciom redemptorystom za wytrwałą posługę przy ołtarzu, na ambonie i w konfesjonale.

Proboszcz parafii i kustosz nowego sanktuarium o. Piotr Wiśniewski wypowiadając słowa podziękowania wyraził nadzieję, że ustanowienie kościoła redemptorystów jako sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ramach Roku Wiary będzie ważnym impulsem na drodze odnawiania i pogłębiania wiary wszystkich czcicieli Matki Bożej.

Sobotnia uroczystość ustanowienia nowego sanktuarium była połączona z poświęceniem nowo wybudowanej kaplicy ku czci bł. Jana Pawła II, w którym umiejscowiono relikwie Papieża Polaka. Twórcą tej bocznej kaplicy podobnie jak i pozostałych części wystroju świątyni jest Zygmunt Stanisław Tadrowski. W górnej części prawie 8-metrowego ołtarza znajdują się dwa kartusze: z herbem diecezji elbląskiej i wizerunkiem katedry elbląskiej oraz z herbem papieskim i kopułą watykańską. Ołtarz zbudowany jest z białego marmuru, zaś jego 6 kolumn – z drewna dębowego. Docelowo, w środkowej części kaplicy, tuż nad relikwiami bł. Jana Pawła II, pojawi się naturalnej wielkości figura Ojca Świętego z alabastru.

Uroczystość ustanowienia nowego sanktuarium była transmitowana przez Radio Maryja i TV Trwam.