o. Mariusz Simonicz CSsR

o. Mariusz Simonicz CSsR

Proboszcz

proboszcz@elblag.redemptor.pl

o. Dominik Jurek CSsR

Wikariusz
o. Piotr Mazur CSsR

o. Piotr Mazur CSsR

Wikariusz

Redemptoryści

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris)

Iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim, tak, jak On to o sobie powiedział:
Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim

por. Łk 4,18; Iz 61,1

naszym charyzmatem jest ewangelizacja opuszczonych, a zwłaszcza ubogich. Dzieję się to na różne sposoby: przez bezpośrednie głoszenie słowa Bożego (misje i rekolekcje parafialne), duszpasterstwo parafialne, sanktuaryjne i akademickie, posługę w sakramencie pojednania i pokuty, pracę w mediach katolickich.

Skip to content