NIEDZIELA – 24.07.2022

7.00W int. Anny i Szymona (rodzeństwa) o błog. Boże i opiekę MBNP
8.30++ Ireneusz Mączka w 34 roczn. śm., rodzice Stefania (f) i Michał, bracia: Zygmunt, Jan Kubińscy, Aleksandra (f)
10.001. Za parafię
2. + Andrzej Suchanowski w 1 roczn. śm.
11.301. + Paweł Dzieżyc w 2 roczn. śm.
2. + Kinga Szklorz (greg. 24)
13.00++ Zofia Lipińska i zm. z rodz.
16.30++ Andrzej Zyzek, Ludwika (f) i Henryk Ziomek, Zuzanna, Eugeniusz, Marek Foltasz
18.30++ Jadwiga Wulczyńska w 10 roczn. śm., Anna Modrzejewska oraz zm. z rodziny

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2022

7.00++ Anna, Julian, Anna, Józef
8.001. O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Agnieszki
2. ++ Krzysztof Kuciński i Anna Radde
3. + Kinga Szklarz (greg. 25)
18.001. W int. o. Krzysztofa Stankowskiego o Boże błog., opiekę MBNP i świętość w życiu kapłańskim
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MBNP dla o. Krzysztofa Wąsiewicza (od Margaretek)
3. W int. rodzin (za żyjących)
4. + Wacław Zaniewski w mies. po śm.

WTOREK – 26.07.2022

7.001. Dziękczynna za otrzymane łaski dla Anny Raszkowskiej z prośbą o Boże błog. w życiu
2. ++ Dziadkowie, babcie obojga stron z ok. dnia babci i dziadka
8.001. + Aleksandra Syrnicka (greg. 26)
2. ++ Anna i Franciszek Maćkowiak
3. ++ Leokadia i Marian Okrutnik w 25 roczn. śm.
18.001. W int. ojców wikariuszy o. Dominika i o. Piotra o pomoc Bożą, błog. na podejmowane prace duszpasterskie podczas wakacji, na bezpieczne pielgrzymowanie i podróżowanie
2. O zdrowie i błog. Boże, opiekę MBNP dla Anny Kowalskiej
3. ++ Stanisław Czarkowski, Irena Chmielewska w 8 roczn. śm.
4. + Kinga Szklarz (greg. 26)
5. ZBIOROWA
– W int. próśb i podziękowań złożonych na Nowennę
– ++ Krystyna i Zbigniew Dachnowscy, Eduard i Gizela
– ++ Anna, Julian, Anna, Józef

ŚRODA – 27.07.2022

7.00+ Józef w roczn. śm.
8.001. + Kinga Szklarz (greg. 27)
2. + Janina Kowalska
18.001. W int. Leny z ok. 12 urodzin o Boże błog., opiekę MBNP
2. ++ Mąż Edward w 6 roczn. śm., syn Gabriel, rodzice obojga stron Kosiłów i Berskich
3. + Jan Piotrowski w 2 mies. po śm.
4. + Roman Pipczyński w mies. po śm.

CZWARTEK – 28.07.2022

7.00+ Kinga Szklarz (greg. 28)
8.001. ++ Rodzice: Jadwiga i Bronisław
2. ++ Władysława (f) Gronek i zm. z rodziny
18.001. + Wiktor Wiatr w 20 roczn. śm.
2. ++ Irena, Cyprian, zm. rodzice z obojga stron
3. ++ Anna Lewandowska, zm. rodzice
4. + Krzysztof Sobolewski

PIĄTEK – 29.07.2022

7.00+ Kinga Szklarz (greg. 29)
8.001. + Aleksandra Syrnicka (greg. 29)
2. ++ Anna Ordziejewska, Emilia Łaniewska
18.001. + Stanisław Czerski w 19 roczn. śm.
2. ++ Bernard i Tamara oraz rodzice z obu stron
3. + Krzysztof Stanisław Tuchalski w 1 roczn. śm.

SOBOTA – 30.07.2022

7.00+ Józef
8.001. ++ Zofia Pokińska w 32 roczn. śm., zm. z rodz. Pokińskich, Stefaniszyn; Izabela Łodygowska
2. + Kinga Szklarz (greg. 30)
11.001. + Wanda Kowalska
2. ++ Halina Mizura w 1 roczn. śm., Józef Podolak, Wanda i Jan Mizura
18.001. ++ Jadwiga, Bronisław Lipińscy
2. + Ireneusz Knop w 9 roczn. śm.

NIEDZIELA – 31.07.2022

7.00++ Ludwik, Katarzyna, Sylwester Ptakowie
8.30++ Genowefa Kopczyńska w 41 roczn. śm., zm. z rodz. Kopczyńskich, Okonowiczów, Redmerów, Stołyciów
10.00Za parafię
11.30++ Ryszard Jabłoński w 2 roczn. śm., Stefania Jabłońska w 37 roczn. śm.; mąż, teściowa
13.00+ Andrzej Koźluk w 1 roczn. śm.
16.30+ Zbigniew Kaczorowski w 3 roczn. śm.
18.30++ Jerzy i Stanisława Jaranowscy (w 2 roczn. śm. i w 6 mies. po śm.)