WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII:

 • Rada Parafialna
 • Rada Duszpasterska
 • Duszpasterstwo Akademickie
 • Rodzina Radia Maryja
 • Caritas Parafialny
 • Chór Parafialny REDEMPTORIS
 • Schola Dziecięca
 • Młodzieżowy Zespół Muzyczny
 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Ruch Światło – Życie (OAZA)
 • Sąsiedzkie Domy Modlitwy
 • Wspólnota AA
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • P.K.S. Korona
 • Towarzystwo Przyjaciół KUL
 • Sodalicja Fatimska
 • Róże Żywego Różańca
 • Duchowa adopcja dziecka poczętego
 • Grupa Salvator – Redemptor
 • Domowy Kościół
 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
 • Grupa biblijna